Disclaimer

versie 1 mei 2012

Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo’s, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Carrier Corporation, en/of Carrier Airconditioning Nederland en België, hierna te noemen Carrier.

Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Carrier.

Degene die bestanden download of anderszins gegevens verkrijgt via deze website opent deze op eigen discretionaire bevoegdheid en risico en is als enige verantwoordelijk voor eventuele mogelijke schade aan computer of verlies van gegevens als gevolg hiervan.

Carrier wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op onze webpagina’s geen rechten worden ontleend. Ook kan Carrier niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina’s kunnen links aanwezig zijn naar andere organisaties. Carrier is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Alle productnamen en logo’s zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Privacyverklaring

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres.

Verwerking van persoonsgegevens.
Als u een (informatie)aanvraag, een bestelling, een garantieclaim of een sollicitatie indient of anderszins contact hebt met Carrier, legt Carrier uw gegevens vast. Carrier zal uw persoonlijke gegevens nimmer gebruiken voor enig ander doel dan het correct uitvoeren of afhandelen van uw (informatie)aanvraag, bestelling, claim of sollicitatie. Carrier stelt uw gegevens nooit ter beschikking aan derden, tenzij die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of aanvraag, zoals Ofiicial Carrier Dealers, of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Deze informatie wordt door ons puur en alleen gebruikt om informatie te verzamelen omtrent het gebruik van onze website, met als doeleinde het verbeteren van deze en onze diensten. U kunt ten alle tijde het opslaan en gebruik van cookies verhinderen, door dit in te stellen in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigingen

Carrier behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclamer / privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.