Sales manager Service Benelux

Doel van de functie:

Geeft leiding, begeleiding en sturing aan de sales engineers in binnen- en buitendienst. Taak is zorgen voor zo hoog mogelijk verkoopresultaten en een optimale klanttevredenheid. Zorgt er voor dat het Service Sales Team selectief en structureel (potentiële) klanten benaderen met informatie over onze service-activiteiten, zodanig dat wij een voorkeurspositie verwerven als service verlenende organisatie.

Dit gebeurd door de Service Sales Medewerkers te ondersteunen. te coachen en het realiseren van de gedefinieerde doelstellingen (financieel, commercieel, operationeel, administratief, klanttevredenheid).\ De Service Sales Manager is proactief en signaleert kansen om zaken te verbeteren. Is verantwoordelijk voor de verkoop service producten en diensten, zoals onderhoudscontracten, reparaties en parts in Benelux. Complexere klantvragen worden nader uitgewerkt in een overtuigende offerte welke is onderbouwd met een correct calculatie. Commerciële opvolging van offertes en leads zijn belangrijke taken. De Service Sales manager is omzet en marge verantwoordelijk.

Plaats in organisatie:

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

1.Het opstellen van een service salesplan, in afstemming met de director service. Zorgdragen voor een succesvolle executie van het salesplan met daarin helder omschreven doelstellingen, urgente jaarthema’s en mijlpalen (evaluatiemomenten) waaruit de continuïteit en verbetering van de dienstverlening blijkt. Je controleert door middel van rapportages in hoeverre de doelstellingen gerealiseerd worden en grijpt in als (deel)resultaten teruglopen.

2.Fungeren als aanspreekpunt op het gebied van commerciële en personele vraagstukken voor alle medewerkers binnen jouw team.

3.Het leidinggeven aan het verkoopteam, dat streeft naar de realisering van doelstellingen op het gebied van omzet en marge uit servicecontracten, reparaties, parts en modernisatie. Je controleert of zij de groeps- en persoonlijke doelstellingen halen en begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf.

4.Het toezien op een juiste en zo effectief mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting, door (te sturen op) coaching, training en ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kosten structuur op de afdeling.

5.Het ervoor zorgdragen dat diverse HR topics uitstekend worden geïmplementeerd en opgevolgd waaronder:

Performance Connection cyclus
Ziekteverzuim protocol
Pulse participatie en opvolging
Ontwikkeling stimuleren middels Carrier initiatieven en opleidingen

6.Verantwoordelijk voor het behalen van de volgens plan gestelde order intake en marges uit servicecontracten, verkoop van parts, verkoop van reparaties en modernisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kosten structuur op de afdeling.

7.Het verzorgen (en analyseren) van rapportages: het maandelijks verzorgen en aanleveren van de juiste forecast per maand en de juiste rapportages met ken- en stuurgetallen waaruit de financiële performance van de afdeling blijkt.

8.Relaties met klanten tot stand brengen en onderhouden. Het aangaan en onderhouden van klantcontacten. Het afstemmen van contracten en verkoopcondities om de continuïteit van de relatie te behouden.

9.De markt van service HVAC systemen analyseren, trends signaleren en dit omzetten naar verkoopmogelijkheden.

10.Doet, gegeven de jaarlijkse verkoopdoelstellingen van de onderneming, voorstellen ten aanzien prijsstelling en marge voor zijn salesteam en draagt, na goedkeuring door het management, zorg voor realisatie.

11.Verantwoordelijk het sales service overleg en daarmee een bijdrage leveren aan het servicebeleid van de totale serviceafdeling. Is betrokken bij de opzet/uitvoering van service marketingactiviteiten. Signaleert trends en ontwikkelingen.

12.Carrier Excellence: het omarmen van de CE methodiek en streven en werken aan lean & mean processen. Het stimuleren van een cultuur waar continu verbeteren een speerpunt is. Het bespreken van te nemen maatregelen met het doel veranderingen en verbeteringen te realiseren met als doel de klantwensen keer op keer te overtreffen

13.EH&S en compliance: handelen overeenkomst richtlijnen Carrier en voortdurend werken aan een EH&S bewustzijn binnen het team.

De sales manager service heeft tekenbevoegdheid voor offertes, opdrachtbevestigingen, afdelings declaraties en creditvoorstellen. Dit conform de geldende Autorisatie Matrix.

Sociale interactie:

Opleiding, kennis en ervaring:

HBO werk- en denkniveau op technisch en commercieel gebied. Kennis dan wel opleiding in HVAC is een pre. Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie. Kennis van en ervaring met het leidinggeven zowel direct als indirect, kennis van de markt en de ontwikkelingen daarbinnen. Kennis van onze apparatuur, kennis van CRM en kennis MS-Office.

 Competenties:

 • Leidinggevende vaardigheden
 • Communicatieve vaardigheden
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Motiverend
 • Doorzettingsvermogen
 • Stressbestendig
 • Analytisch / cijfermatig
 • Flexibel
 • Inlevingsvermogen / teamgericht
 • Strategisch denken
 • Technisch inzicht
 • Beheerst de leiderschapsstijlen

Contacten:

Intern:

 • Afdelingen/bedrijven vallende onder Climate & Controls BNL bv

Extern:

  • Klanten
  • Installateurs
  • Leveranciers
  • Onderaannemers

Internationaal:

  • Leveranciers
  • Hoofdkantoor Carrier EMEA
  • Peers in de Carrier organisatie wereldwijd

Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Contactvoorkeur

  Telefoon
  Whatsapp
  E-mailadres

  CV bijvoegen

  Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden*